BANNERA-HOME-PAGE-SUA-4
BANNERA-HOME-PAGE-SUA-5
BANNERA-HOME-PAGE-SUA-2
BANNERA-HOME-PAGE-SUA-3
BANNERA-HOME-PAGE-SUA-1
BANNERA-HOME-PAGE-SUA-6
mh1
mh5
mh2
mh6
mh3
mh7
mh4
mh8

ANN OUNCEMENT

STARTUP TERMINAL
b1

b4
b2

b5
b3

b6


SUCCESS STORIES
SUCCESS STORIES

SUCCESS STORIES

Description

SUCCESS STORIES

SUCCESS STORIES

Description

SUCCESS STORIES

SUCCESS STORIES

Description

SUCCESS STORIES

SUCCESS STORIES

DescriptionBARLETI ENTREPRENEUR HUB


Ndihmojmë sipërmarrësit e rinj me eksperiencë, metodikë dhe rrjetëzimin e nevojshëm për një kalim sa më të lehtë nga periudha e tranzicionit në atë të një biznesi të suksesshëm. Kujdesemi që të rrisim vlerën e biznesit tuaj duke ju udhëzuar për të shkuar ashtu siç duhet në nivelin e tjetër.

Vizioni sot ka kaluar nga krijimi I telefonave inteligjent në krijimin e qyteteve inteligjente. Për të arritur ëndërra të mëdha, nevojitet bashkëpunim I suksesshëm në disa fronte. Vëndet për të testuar ide janë këtu për këtë arsye: Barleti Hub bën bashkë sipërmarrës, kompani e biznese private, akademinë, dhe publikun e gjerë për të krijuar dhe testuar ide produktesh e shërbimesh që lejojnë arritjen e vizioneve tona.

Shumë ekspertë fokusohen të ndihmojnë bizneset në fazat fillestare të punës së tyre, mirëpo bizneset shpesh kanë nevojë gjatë dy tre viteve të para të ekzistencës së tyre, nëse vërtetë duan të mbijetojnë në treg. Barleti hub mundëson asistencë teknike, akademike dhe komerciale në mënyrë që ti ndihmojë bizneset e reja të rriten dhe të krijojnë më shumë vënde pune për të rinjtë.

Tregje të reja janë mundësi zgjerimi për bizneset. Barleti hub, nëpërmjet rrjetit të ekosistemit të tij kombëtar dhe ndërkombëtar të inkubatorëve dhe akseleratorëve, ofron support për bizneset e reja vendase që ata të rriten sipas vizionit të tyre dhe nevojave të tregut rajonal dhe global. Bashkëpunimi me aktorë ndërkombëtarë do të mundësojë uljen e barrierave të të bërit biznes globalisht.

Konferencat, trajnimet, debatet dhe aktivitetet e tjera që Barleti Hub zhvillon synojnë të fuqizojnë shpirtin sipërmarrës dhe të rrisin preferencat e të rinjëve për të qenë të vetëpunësuar sesa të jenë të punësuar kudo të ndodhur në Botë. Fuqizimi i ekosistemit të sipërmarrëve të rinj është vital për suksesin afat gjatë të shteteve në vecanti, por edhe te Europës në përgjithësi. Ndaj edhe shihet një rritje në suportin ndërkombëtar ndaj krijimit dhe zgjerimit të sipërmarrjes rinore.

Barleti Hub është qëndra ku të rinjtë sipërmarrës me ose me pak ide kreative janë të vendosur për të patur sukses në tregun vëndas dhe ndërkombëtar. Mentorimi dhe drejtimi i duhur i ekspertëve do të ketë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin personal dhe professional të sipërmarrësve të rinj.

Me modelin e biznesit Canvas, në Barleti Hub punojmë çdo vit me studentë me mëndje të hapur dhe creative, të cilët vendosin në zbatim idetë e tyre sipërmarrëse, të cilët mund edhe të implementohen gjatë viteve të shkollës me kolegët e klasës.

Të mësuarit është esencial për të arritur sukses qoftë në jetën personale dhe profesionale. Shkenca mbështet praktikat e të mësuarit gjatë gjithë jetës; njësoj edhe ne në Barleti Hub e shohim si të vetmin burim avantazhi konkurues në tregun e sipërmarrjes rinore.

Materiale pune dhe kreative, webinars, takime dhe trajnimet e nevojshme do të ofrojnë një vend për sipërmarrësit e rinj dhe studentët për te testuar, zhvilluar dhe komercializuar më tej prototipet e tyre të biznesit, kjo me asistencën e pedagogëve dhe ekspertëve të Barleti Hub.

Barleti Hub si një burim informacioni për sipërmarrësit e rinj, do t’u mundësojë teknika të adaptueshme për përmirësimin e menaxhimit të sipërmarrjeve ty tyre.

Hartat vizuale që lehtësojnë organizimin dhe ndajnë punën, janë një domosdoshmëri për sipërmarrësit e rinj. Trajnime dhe ëorkshope për përdorimin e saktë të tabelave, floë charts, grafiqeve, dhe diagrameve më të fundit do të jenë prezentë për sipërmarrësit e rinj.

Modelet franshizë të bizneseve, janë një alternativë e sipërmarrjes së pavarur. Ne inkurajojmë të rinjtë sipërmarrës që të konsiderojnë edhe këtë formë sipërmarrje rinore. Trajnimet në Barleti Hub do të njohin dhe prezantojnë disa faktorë inkurajues drejt këtij modeli biznesi.

Nëpërmjet qëndrës “Albanian Open Innovation” ndërtojmë partneritet bashkëpunues me cdo sector të industrisë dhe teknologjisë, duke demostruar mundësitë dhe kapacitetet tona për të lidhur në mënyrë të suksesëshme kompanitë e biznesit dhe subjektet e nismës së lirë me komunitetet innovative. .

Konkursi I planit më të mirë të biznesit I organizuar nga Barleti Hub mundëson një eksperiencë reale për cdo student sipërmarrës, duke promovuar idetë e studentëve dhe mbështetur idetë e reja sipërmarrëse në komunitetin Barletas.

Suporti ndaj kompanive në fazat e para të veprimtarisë është mjaft I rëndësishëm për sipërmarrësit e rinj. Barleti Hub orienton të rinjtë me programet e akselerimit në vend dhe jashtë tij.

Coworking week, forume, konferenca, Startup Grind, Creative Mornings, e shumë aktivitete të tjera që Barleti Hub zhvillon gjatë vitit do të lejojnë sipërmarrjet e reja të krijuara dhe zhvilluara në Universitet të promovojnë veten.

Creative Business Cup Albania, si një markë ndërkombëtare e sjellë në vend nga UMB, shëtit gjatë vitit në gjithë vendit për të identifikuar të rinj sipërmarrës me ide biznesi që synojnë përmirësimin e ekonomive lokale.

Triple Helix ose Spiralja e Trefishtë është bashkëpunimi i ngushtë midis 3 shtyllave kryesore të ekonomisë: Universitetit, Industrisë dhe Institucioneve Qeveritare. Gjithçka duhet bërë sipas një motoje ku universiteti, biznesi dhe qeveria të bëhen bashkë-lojtarë, bashkë-krijues dhe katalizatorë në rritjen e inovacionit dhe të komunitetit global.

Megjithëse shumica e konkurseve rinore fokusohen në kryeqytet, Barleti Hub do ti shtrijë nismat e tij në të gjithë vendin, duke I ofruar kështu sipërmarrësve të rinj mundësi trajnimi, rrjetëzimi, promovimi dhe konkurimi në konkurset ndërkombëtare që ka sjellë në vend.

Universiteti, kreativiteti dhe inovacioni janë shtegu I duhur për sipërmarrësit e rinj. Startupet dhe bizneset e reja janë burim zhvillimi për ekonomitë lokale dhe kombëtare, ndaj BH ka një kalendar aktivitetesh dhe eventesh gjatë gjithë vitin, për sipërmarrësit me ide në industritë kreative, teknologji, agro-turizëm, etj.

ICT cluster, food cluster, creative industries cluster, janë disa prej grupimeve që BH i ka krijuar gjatë viteve dhe të cilat janë pjesë e rrjetit të kontakteve për sipërmarrësit e rinj në Barleti Hub.

Studiojmë komunitetin dhe identifikojmë mundësi për sipërmarrësit e rinj që të marrin trajnimet, mentorimet dhe kontaktet e duhura për to.

Arritjet e mëdha fillojnë me një ëndërr, ndaj ne i motivojmë të rinjtë të ëndërrojnë duke i udhëzuar si të kthejnë pasionet e tyre në realitet. Klubi i sipërmarrësve të rinj, është i krijuar nga të rinjtë entuziast dhe të apasionuar në sipërmarrje, me ide dhe dëshirë për ti kthyer ato ide në punë.

Sipas një kalendari të shpallur, BH zhvillon tavolina të rrumbullakëta, takime, b2b, konferenca e forume, si një arsye më shumë për të mbledhur bashkë aktorë të ndryshëm të ekosistemit të sipërmarrjes në vend, rajon dhe botë.

Si aktivitete të veçanta, apo pjesë e aktiviteteve më të gjera, I ofrojmë sipërmarrësve të rinj suportin e nevojshëm për të ndjekur ëndrrat e tyre dhe për të vënë në praktikë aftësitë dhe ambiciet. Rrjetëzimi dhe konsulencat e veçanta janë një teknikë e nevojshme në këtë rrugëtim.

Mentorët e duhur frymëzojnë të rinjtë dhe krijojnë frymë pozitive si në jetën e tyre private ashtu edhe në atë profesionale.

Bizneset që dështojnë të planifikojnë, planifikojnë të dështojnë! Në BH udhëzojmë sipërmarrësit e rinj në identifikimin e nevojave që duhet të plotësojë biznesi i tyre, kujt duhet t’ia plotësojë këto nevoja dhe sa do ti kushtojë kjo gjë!

Ne presim dhe zhvillojmë evente me frymë sociale dhe bashkëpunuese, ku të rinjtë mund të frymëzohen, ndajnë eksperienca dhe zhvillohen.

Mbështesim sipërmarrjet e reja në procesin e vendim marrjes, duke i drejtuar dhe udhëzuar saktë në përdorimin e analizave të kostove reale për biznesin/projektin e tyre.

Ndihmojmë sipërmarrësit e rinj në procesin e identifikimit të pengesave dhe mundësive, dhe sëbashku me ta vlerësojmë rëndësinë e konceptit të biznesit të tyre dhe pasqyrojme ndryshimet e duhura.

Strategjia e BH është e thjeshtë dhe e qartë: frymëzojmë, udhëzojmë dhe jemi një one stop shop për sipërmarrjet e reja nëpërmjet një kalendari të gjerë aktivitetesh dhe eventesh vjetore, programe konsulence, konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare, etj.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

Sipërmarrësit e rinj po përdorin kanale jo tradicionale për të gjeneruar kapital për bizneset e tuaja. Crowdfunding, është një prej tyre; platformat online; akseleratorët, cmimet qeveritare dhe grantet po njihen dhe aplikohen cdo ditë e më shumë.

Jemi të ndërgjegjshëm që nuk mund të jemi ekspertë në çdo sektor biznesi, mirëpo ne kemi ngritur ekosistemin e sipërmarrësve në vënd, një urë lidhëse mes sipërmarrësve të rinj dhe sektorit public dhe privat, universiteteteve, investuesëve etj.

Programet e soft landing janë disa forma mbështetjeje që i vijnë në ndihmë sipërmarrësve të rinj që dëshirojnë të zhvillojnë bizneset e tyre në formë dhe territor. Venture capitalist, ëngjëjt e biznesit, inkubatorët, akseleratorët janë disa nga format e kësaj mbështetjeje.

Hyrja e bizneseve të reja në treg kontribuon në zhvillim ekonomik, përmirësim produktesh e shërbimesh, dinamizëm dhe cilësi.

Gjatë inkubimit sigurohemi që sipërmarrësit e rinj mësojnë se si të ngrejnë biznesin e tyre me programet dhe teknikat më të përshtatshme. Inkubatorët janë vëndi për prova dhe gabime!

Akseleratorët e start up-eve i vijnë atyre në ndihmë në fazat e para të veprimtarisë me një sërë aktivitetesh si: edukim, mentorim dhe financim. Sipërmarrësit e rinj mund të hyjnë në proces akselerimi për një përiudhë të caktuar kohe, ose edhe pjesërisht. Por, sido që të jetë, eksperienca e tyre aty është intensive dhe e shpejtë.

Statistikat tregojnë se 29% e start up-eve dështojnë në treg pasi nuk kanë mjaftueshëm fonde ose kapital për të vënë në zbatim idetë e tyre, kjo bën që kërkesa për para të jetë thelbësore për vëprimtarinë e tyre.

Barleti Hub ka krijuar një ekosistem me aktorë kombëtar dhe ndërkombëtar me kompani që investojnë në ide të sipërmarrësve të rinj. Nëpërmjet aktiviteteve si coëorking ëeeks, konkurse dhe panaire idesh, të rinjtë kanë mundësi të njihen me investorë të ndryshëm të tregjeve lokale, kombëtarë dhe ndërkombëtarë të gatshëm për të investuar në ta.

Presioni I fondeve është më I ulët në raste se di se ku dhe si të kërkosh për fonde. Në Barleti Hub sigurojmë trajnimet e duhura për të kërkuar dhe shkruar për fonde për projekt ide premtuese në treg.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

Hedhja në shitje e një pjese të aksioneve për të gjeneruar fonde për të cuar biznesin përpara.

Sigurohemi që studentët dhe sipërmarrësit e rinj të njohin format e ndryshme të fondeve që ekzistojnë në botë për ta. Ky fond është një fond ma risk investimi. Eshtë një formë e përbashkët investimi që kërkon nga investitori sigurinë që do të qëndrojë i përfshirë në këtë investim për një periudhë të caktuar kohe.

Për të plotësuar rrjetin e inkubatorëve të biznesit që ekzistojnë në Tiranë, Universiteti Marin Barleti ka krijuar Barleti Hub, një strukturë që krijonë një hapësirë për zhvillimin e aftësive sipërmarrëse. Synimi I Barleti Hub është të suportojë startupet në hapat e tyre të parë të zhvillmit dhe aplikimit të ideve të biznesit.

Studentët e të gjithë profileve në Universitetin Marin Barleti do të mund të mësojnë të mendojnë në mënyra të ndryshme, të imagjinojnë mundësi të reja dhe metodika të reja, ose edhe të bëjnë gjëra të reja nga studimet e tyre.

Qëndra e suportit të biznesit I vjen në ndihmë me praktika të mira, formate dhe formularë që janë aq të nevojshëm në hapat e para të një biznesi. Ato do të shërbejnë si një “asistente” personale për sipërmarrësit e rinj.

I vjen në ndihmë në hapat e para sipërmarrësve të rinj, si një mundësi virtuale bashkimi e aktorëve të ekosistemit sipërmarrës global.

Punishtja ku të rinjtë mund të mblidhen dhe të kenë një mundësi për të eksploruar interesat e tyre; të mësojnë të përdorin pajisje dhe teknika, qofshin këto fizike apo virtuale; dhe të krijojnë projekte kreative.

Vëndi ku studentët, novatorët, artistët apo edhe entuziastët punëtorë kanë akses në teknologjinë e duhur dhe marrin frymëzimin e duhur për të krijuar prototipe të ideve të tyre të biznesit.

Hapësira të përbashkëta pune ku socializimi shkon përtej bashkëbisedimit. Vëndi ku sipërmarrësit e rinj mund të punojnë, rrjetëzojnë, gjejnë partnerë e konsumatorë, mësojnë dhe promovohen, etj.

Hapësira pune për sipërmarrësit e rinj ku mund të shpalosin aftësitë e tyre sipërmarrëse, creative dhe novatore. Barleti Hub ofron një sërë suporti biznesi për këtë pjesë, si hapësira dhe vende pune, planifikime biznesi, trajnime dhe ëorkshope, konsulenca, etj..

Synojmë të fuqizojmë student, të rinjë, femra dhe meshkuj, duke i pasuruar ata me teknikat e nevojshme për të nisur, mirëmbajtur dhe zhvilluar idetë e tyre dhe sipërmarrjet e tyre të reja në tregje lokale dhe kombëtare.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9ECOSYSTEM
International-1-150x150
Companies-150x150
Municipalities-150x150
Institutes-150x150
Government-150x150
Universities-150x150
Ecosystem-1-150x150
Professionals-150x150


INITIATIVES
CITY HUB Network

CITY HUB Network

Description

Read more


HOW TO START UP

HOW TO START UP

Description

Read more

START UP MAP

START UP MAP

Description

Read more


START UP REGION FORUM

START UP REGION FORUM

Description

Read more

INVEST IN ALBANIA

INVEST IN ALBANIA

Description

Read more


THE IDEA CENTER

THE IDEA CENTER

Description

Read more

START UP NATION

START UP NATION

Description

Read more


INNOVATION & CREATIVITY

INNOVATION & CREATIVITY

Description

Read moreBARLETI BUSINESS SUPPORT CENTER


 • BBCS Overview
 • FUNCTIONS
 • SERVICES
 • ACADEMY
 • FUNDING
 • INITIATIVES

BBCS Overview

Business Support Center deshiron te sherbej si nje strukture kerkuese dhe mbeshtetese ndaj bizneseve inovative. BSC ka si qellim te promovoje nen vektorin e bashkepunimit midis universitetit dhe tregut te punes e industrive:

Njohurite dhe Aftesite multidisciplinare - Transferimin e teknologjise; - Akselerimin e start-up dhe zhvillimin e kapitalit human; - Promovimin e strategjive rajonale te smart specialization.

Në kuadër të procesit të zhvillimit të Business Support Center stakeholdersat mund të përfitojnë nga disa aktivitete që lidhen me inovacionin si përdorues te inovacionit ose kompani mbështetëse për shfrytëzimin më të mirë të inovacionit në proces(clustering).

FUNCTIONS Overview

Business Support Center eshte e përkushtuar për të ofruar mbështetje cilësore dhe të besueshme të biznesit, duke ofruar zgjidhje të thjeshta dhe efektive për klientët tanë dhe duke dhënë aplikim konsistent të politikave dhe procedurave. Ne jemi në gjendje të ofrojmë përsosmëri shërbimesh duke forcuar vazhdimisht bazën tonë të njohurive dhe partneritetin me palët tona të interesit. Ne sjellim një gatishmëri për të pranuar dhe për të përmbushur sfidat në një mjedis pozitiv dhe proaktiv.

SERVICES Overview

BSC do të punojë me bizneset për të zhvilluar një strategji të komercializimit që punon për të zhvilluar idenë në një mundësi atraktive për tregun. Kjo mund të përfshijë: zhvillimin e prototipit, vlerësimin e mëtejshëm të tregut, zhvillimin dhe zbatimin e një strategjie të përshtatshme të pronësisë intelektuale, marketingun e përfitimeve nga mundësia, ndihmën me aplikacionet për fonde shtesë ose ndihmën për krijimin e një kompanie spin-out.

ACADEMY Overview

Kjo qender eshte polifunksionale dhe bazohet ne mendesine COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING: Problemet e vështira trajtohen më mirë kur njerëzit nga shumë disiplina bashkëveprojnë dhe punojnë së bashku.

FUNDING Overview

Nderveprimi me BSC krijon bashkepunim me mentorë të industrisë, burime më të gjera të komunitetit dhe burime të tjera mbeshtetes së Universitetit. Ky nderveprim gjeneron nje business model/ business plan qe implementohet ne kerkesat per financime. Nje nder menyrat jane forumet për të shfaqur kompanitë perball një audiencë te Venture Capitalists dhe Angel Investors.BSC asiston ne hapat ne vazhdim per kerkim investimesh te ardhshme.

INITIATIVES Overview

Çdo ide është e ndryshme dhe përkthimi i idesë në mundësi tregtare eshte proces qe kerkon bashkëpunim me palët e jashtme që kanë aftësinë për te ndihmuar ne arritjen e monetizimit te idese fillestare.

 • PLANNING & MANAGEMENT
 • FINANCE & ACCOUNTING
 • SALES & MARKETING
 • OPERATION & LOGISTICS
 • INTERNET & TECHNOLOGIES
 • HUMAN RESOURCES
 • LEGAL
 • REAL ESTATE

Njesia Business Support Center ka nje qasje pune te nxitur nga kerkesa (demand-driven approach) e startupe-ve/bizneseve per planifikim por njekohesisht ofron per ta mundesi te reja. Planifikimi dhe menaxhimi i inkorporimit te ketyre mundesive shkon nga Business Plan i rishikuar ne menaxhimin e ndryshimit nepermjet design thinking. ofrohet i personalizuar per bizneset qe duan te evolvojne.

Kjo fushe operimi është projektuar për të menaxhuar dhe për të financuar mundësitë e investimeve, për të arritur efikasitetin financiar, për të rritur mjetet ne dispozicion dhe për të maksimizuar investimet.Shfrytezon aftësite analitike dhe sasiore te stafit te UMB , dhe gjeneron analizë te menaxhimit te investimeve, marredheniet me bankat, auditimin, konsultimin dhe menaxhimin financiar.

Sektori qe ofron asistence ne Sales and Marketing i pergjigjet filozofise se proactive customer service duke i dhene rendesine e merituar customer experience-s dhe ndërtimit te marrëdhënieve kuptimplota dhe afatgjata me te. Kjo filozofi kerkon bashkepunimin e ketyre departamenteve qe edhe pse të dy departamentet synojnë rritjen e korporatave, secili prej tyre deri tani eshte përpjekur ta bëjë këtë me mjete të ndryshme.

Menaxhimi i Logjistikës merret me menaxhimin efikas dhe efektiv të aktivitetit të përditshëm në prodhimin e mallrave dhe shërbimeve të përfunduara te biznesit. Zinxhirët e furnizimit sipërmarrës shkojnë përtej përqëndrimit tradicional në kosto, cilësi dhe shpërndarje për të përfshirë edhe risitë dhe rritjen. Ato janë të dizajnuara për të arritur rritje në ndërmarrje duke njohur dhe duke iu përgjigjur nevojave dhe mundësive që kërkojnë përgjigje të përqendruara në rritjen ekonomike.

Bizneset e vogla përdorin një sërë teknologjish - gjithçka nga serverët tek pajisjet mobile - për të zhvilluar vantazh konkurruese në tregun ekonomik. Ata duhet të marrin në konsideratë zbatimin e teknologjisë në procesin e tyre të planifikimit për një integrim të efektshëm dhe për të krijuar hapësirë për zgjerim të ardhshëm. BSC ofron asistence ne modelin e implementimit te teknologjise nga outsourcing per sherbimet teknologjike ne mundesite e Cloud.

Ndahet ne kerkim e gjetje te kandidateve, percaktimi i sakte i shperblimeve bazuar ne kerkime te konsoliduara sektoriale ne treg etj per bizneseve nisur eksperienca qe posedojme deri te trajnimi per startup-et dhe bizneset ne fushat e Talent Management apo edhe nga Employee Engagement te Gamification.

Departamenti Legal punon për të ruajtur dhe parandaluar çdo çështje ligjore që mund të lindë. Luan role kritike në shqyrtimin dhe hartimin e kontratave, politikave të punonjësve dhe trajtimin e rasteve gjyqësore. Lidhur me sipermarrjen menaxhimin e marrëdhënieve tregtare dhe negocimin e një marrëveshjeje që i jep të licencuarit të drejtën për të komercializuar.

Departamenti i Real Estate nderthur njohuri nga sektorët e taksave, ligjore dhe ekonomike. BSC përcakton nevojat e klientëve dhe aftësive financiare për të propozuar zgjidhje që u përshtaten atyre. Kryen analizë krahasuese të tregut për vlerësimin e pronave komerciale per tu blerë/shitur, marre/dhene me qera,dizenjuar, ndërtuar dhe menaxhuar që përputhen me çmimin e dëshiruar nga bizneset e vogla.

 • CONSULTING
 • MAPPING & MARKET RESEARCH
 • SUPPORT
 • TRAINING
 • INCUBATE
 • ACCELERATE
 • NETWORKING
 • MARKET LINKAGE

Shërbimet tona të konsulencës janë një mjet efektiv zbatimi i ekspertizes akademike aplikative dhe sipermarrese si leve e zhvillimit ekonomik.Bashkepunimi me konsulencen akademike mund t'ju japë një perspektivë më të gjerë, duke ju lejuar të gjeni mënyra të reja për zgjidhjen e problemeve komplekse të biznesit dhe formulimin e politikave, apo ti mundësoni organizatës tuaj një zë ekspertësh në ceshtjet ligjore ose të biznesit.

Hulumtimi i tregut eshte nje element me rendesi kyce ne realitetin hiper-konkurrues ku bizneset duhet te konkurojne. Hartimi i tregut është një metodë e analizës së tregut që ju lejon të komplotoni pozicionin tuaj në treg pranë atij të konkurrentëve tuaj.I kryer individualisht nga Startup-et dhe SME market research eshte nje proces i kushtueshem.Ne do t'ju ndihmojmë të ndërmerrni një analizë të mjedisit tregtar për të mbledhur informacion rreth atraktivitetit të këtyre përfitimeve në treg.

Ne ju ofrojmë akses në aftësitë, ekspertizën dhe pajisjet që nuk janë të disponueshme në organizatën tuaj. Ju do të përfitoni nga perspektiva të reja për sfidat e biznesit, kuptim më të madh të përparimeve në R D, si dhe krijimin e marrëdhënieve dhe mundësive të rrjetëzimit.

Inovacioni qofte ky i nje produkti, procesi apo modeli organizativ te nje biznesi sjell veshtiresi ne adaptimin e punonjesve ndaj ndryshimeve. Trajnime BeSpoke jane trajnime te projektuara për një individ dhe / ose grup që buron nga burimet ekzistuese të trajnimit por është projektuar posaçërisht për audiencën e synuar. Nevojat hetohen dhe përcaktohen paraprakisht duke bere qe materiali i trajnimit i zgjedhur ose i ndërtuar te përshtatet me se miri.

Inkubacioni i biznesit është një proces mbështetjes për bizneset me potencial rrites. Ajo mund të synojë një ose një kombinim të mbështetjes për: Start-ups, bizneset në fazën e hershme, bizneset e themeluara me produkte të reja / drejtime të reja. Përtej hapësirës bashkëpunuese, kontributet më të rëndësishme që startups presin nga inkubatorët e biznesit janë shërbimet për të zhvilluar aftësitë e biznesit, mentorimin, rrjetëzimin dhe financat.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

BSC sherben si nje hub graviteti midis startupe-ve qe kane dale nga inkubatoret tane dhe bizneseve qe kane marre sherbime konsulence.Vendosja ne rrjet e ketyre njesive dhe eventet e vazhdueshme qe do te organizohen do te jene nje mundesi networking.

Model biznesi per bizneset qe operojne ne fushen e ndërmarrjes sociale lehtëson marrëdhëniet tregtare midis popullatës së synuar ose "klientëve", prodhuesve të vegjël, firmave vendore dhe kooperativave, dhe tregut të jashtëm. Market Linkage eshte nje model tipik i agrikultures qe ben te mundur lidhjen e shpejt te produkteve te gjeneruara me tregun.

 • HUMAN CAPITAL
 • TRAINING
 • SOFT SKILLS
 • KNOWLEDGE TRANSFER
 • TECHNOLOGY TRANSFER
 • OPEN INNOVATION
 • RESOURCE CENTER
 • EMPLOYMENT

Kapitali Human ne vecanti kapitali njerëzor sipërmarrës, si një lloj i veçantë i kapitalit njerëzor, duhet të ndikohet nga faktorë institucionalë që shtojnë nxitjen për të inovuar dhe prodhuar në një ekonomi tregu konkurruese , duke lidhur kështu tregjet për ide dhe tregjet per produkte.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

Soft Skills konsiderohen tiparet e karakterit dhe aftësitë ndërpersonale që karakterizojnë marrëdhëniet e një personi me njerëzit e tjerë. Ato kryesisht shërbejnë për të plotësuar ekspertizën dhe përvojën, dhe për te ndërtuar një marrëdhënie besimi mes biznesit dhe punonjësve te tij. Rendesia qe soft skills kane ne terrenin e biznese sipermarrese eshte gjithmone e me shume ne rritje. Gjashte jane me kryesoret: Leadership Teamwork,Communication,Problem Solving,Flexibility,Time Management.

Krahas shumë aktivitete hulumtuese për të përmirësuar kuptimin se si idetë dhe mundësitë konvertohen në produkte dhe shërbime Knowledge Trasfer mbi te gjitha do te shpjegoje pse-ne e ndryshimeve. Knowledge Trasfer ne vetvete është problemi praktik i transferimit të njohurive nga njëra pjesë e organizatës në tjetrën qe synon të organizojë, krijojë, kapë ose shpërndajë njohuritë dhe të sigurojë disponueshmërinë e tij për përdoruesit e ardhshëm.

Transferimi i teknologjisë është procesi përmes të cilit njohuritë, teknologjitë, metodat e prodhimit, prototipet dhe shërbimet e zhvilluara nga qeveritë, universitetet, kompanitë, organet hulumtuese publike dhe private mund të bëhen të qasshme për një gamë të gjerë përdoruesish të cilët pastaj mund të zhvillojnë dhe shfrytëzoj benefitet. Qëllimi afatgjatë është mbështetja e rritjen ekonomike në të ardhmen përmes zhvillimit të teknologjive të reja.

Nën konceptin “Open Innovation” subjektet e nismës së lirë dhe ato publike, komunikojnë dhe këmbejnë aplikimet dhe modelet inovative përtej kufijve të veta, duke përdoruar teknologjitë e reja. Platforma “Albanian Open Innovation” e krijuar nga UMB, jetëzon dhe zbaton konceptin.

Qellimi i krijimit te nje Resource Center eshte për ti shërbyer një mjedisi në rritje të sipërmarrjes.Resource Center ka per objektiv të krijojë vetëdije për sipërmarrjen, të nxisë mendimin sipërmarrës dhe të ndihmojë studentët apo startup-et në zhvillimin e ideve të tyre në biznese të suksesshme. Realizimi i nje Resource Center kerkon nje ekspertize multidisciplinare dhe nje pune grupi te vazhdueshme.

Skill-Biased Technical Change është një zhvendosje në teknologjinë e prodhimit që favorizon punën e kualifikuar ndaj asaj të pa kualifikuar duke rritur produktivitetin e saj relativ dhe, rrjedhimisht, kërkesën relative të saj.Punesimi, realizimi i tij i sukseshem, eshte nje finalizim i kualifikimeve te shoqeruara me praktika konkrete dhe aplikative.

 • BUSINESS MODEL
 • BUSINESS PLANNING
 • GRANTS & FUNDS
 • SEED FUNDING
 • CROWDFUNDING
 • ANGEL INVESTORS
 • INVESTMENT
 • SOFT LOAN

Modeli i biznesit është mekanizmi përmes të cilit kompania gjeneron fitimin e saj. Konkretisht përshkruan se si kompania është pozicionuar brenda zinxhirit të vlerës së industrisë së saj dhe se si organizon marrëdhëniet e saj me furnizuesit, klientët dhe partnerët e saj, në mënyrë që të gjenerojë fitime.

Një plan biznesi ekspozon pikat e forta dhe dobësitë e një kompanie të re. Ai zbulon mënyra për të përfituar nga pikat e forta dhe minimizon dobësitë, zbulon çdo aspekt të biznesit që mund të zhvillohet dhe tregon metodën më të mirë për atë zhvillim. Ai siguron një strukturë për ndjekjen e triumfimit te kompanisë.

Grantet dhe fondet vijnë nga burime të ndryshme - kombëtare dhe ndërkombëtare - dhe shpesh janë të lidhura me një përdorim të veçantë siç janë grantet individuale ose financimi i projekteve kolektive. Një grant është një dhuratë e parave që nuk duhet të paguhet.Grantet zakonisht ofrojnë fonde afatshkurtra për të filluar një program apo iniciativë të re, për të zgjeruar një vazhdimësi, për të paguar një shpenzim një herë ose për të paguar një projekt me kohë të kufizuar.

Seed Funding eshte procesi gjate te cilit investitori investon kapital në një kompani fillestare në këmbim të një aksioni të kapitalit në kompani. Kapitali në fazën e hershme dhe mbështetja është thelbesore per suksesin e kompanive te reja te teknologjise por nga pikepamja e investiroreve eshte një seksion me rrezik të lartë në spektrin të investimeve.

Crowdfunding është praktika e financimit të një projekti apo sipërmarrjeje duke mbledhur shuma të vogla parash nga një numër i madh njerëzish, zakonisht nëpërmjet internetit. Konsiderohet nje menyre alternative financimi por gjen perdorim edhe si nje menyre per te testuar nje ide/ prototip perpara hedhjes ne treg.

Angel Investors është një person ose kompani që siguron kapital për startup-et/ bizneset fillestare në këmbim të kapitalit të pronësisë ose të borxhit të konvertueshëm.

Thelbi i strategjise se investimit te BSC është të lidhë startup-et ose bizneset ne fillimet e tyre me ofruesit e jashtëm të shërbimeve financiare dhe burimet e mundshme të investimeve, duke përfshirë Business Angels. Krahas asistences gjate mbështetjes financiare të ofruar me miratimin e investimit ne do të vendosim marrëveshjet ligjore të nevojshme për të përfunduar procesin.

Soft Loan është një hua pa interes ose me një normë nën interes të tregut ose hua të bëra nga bankat zhvillimore shumëkombëshe, bashkëpunëtorët e Bankës Botërore dhe agjencitë qeveritare në vendet në zhvillim që nuk do të ishin në gjendje të huazoni në normën e tregut. Soft Loan janë kredi që kanë kushte lehtësuese, të tilla si periudhat e zgjatura të hirit në të cilat vetëm pagesat e interesit ose shërbimit janë për shkak dhe pushimet e interesit.

 • HUMAN CAPITAL
 • YOUNG ENTERPRENEURS
 • WOMEN IN BUSINESS
 • AGROBUSINESS
 • VIRTUAL BUSINESS OFFICE
 • ENTREPRENEUR HUB
 • BUSINESS ACADEMY
 • BUSINESS INCUBATOR
 • STARTUP ALBANIA PLATFORM
 • CITY HUB

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1

Projektet qe vertiten rreth Young Entrepreneurs kane per qellim të ndihmojë studentët e high school të mësojnë aftësitë sipërmarrëse përmes krijimit të një infrastrukture që do të strehojë aktivitete dhe hulumtime multidisiplinare qe ofrojne mundesi per ta perjetuar vete sipermarrjen.

Women in Business është projektuar për të ndihmuar gratë gjate procesit te fillimit dhe rritjes se bizneseve të vogla. Ne paketen e iniciativave per Women in Business mund te pefshihen: Kurset individuale dhe webinaret për të gjitha grate sipërmarrëse /Mundësitë e rrjetëzimit me sipërmarrësit me mendesine e fuqizimit te grave /Akses ne ditët e biznesit , europiane dhe me gjere, të dizejnuara vetëm për gratë(p.sh. Health and Wellness seminar).

Eshtë një strategji punësimi që mund të çojë në vetë-mjaftueshmërinë ekonomike të popullsisë rurale. Për të kthyer një fermë në një ndërmarrje ose biznes, identiteti i personit që menaxhon duhet të ndryshojë nga ai i nje fermeri ne atë të një sipërmarrësi te biznesi bujqësor ose agripreneur-i . Përparimi në teknologji nuk eshte mjaftueshem per të sjellë arritje të frytshme per fermerët të bëhen sipërmarrës por përparimi bujqësor i frymëzon fermerët të jenë sipërmarrës, pavaresisht nga sistemi i trashëguar profesional.

Virtual Business Office eshte nje koncept per bizneset qe kerkojne nje presenze virtuale ne nje location te caktuar.Ky sherbim ofron komoditetin e nje zyre permanente dhe mundesine per tu takuar me biznese te ngjashme. Ofrimi i nje adrese biznesi prestigjose eshtne vetem nje nder avantazhet e shumta.

Qëllimi ynë është që të ofrojmë mundësitë, mjetet, resurset, stërvitjen dhe mentorimin e nevojshëm për të krijuar ose nisur një ide, për të filluar ose shkallëzuar një biznes ekzistent dhe më shumë! Entrepreneur Hub krijon mundësinë për t'u bashkuar me të tjerët në mënyrë që të arrihen burimet vendimtare, shërbime të specializuara ose frymëzim për të ndihmuar në zhvillimin e projekteve dhe bizneseve. Qendrat përfaqësojnë një qasje kolektive për përballimin e ambienteve të pasigurta sociale, kulturore dhe ekonomike dhe proceset e kreativitetit dhe inovacionit.

Akademia e Biznesit eshte qender e dedikuar për transformimin e arsimit duke vendosur theksin në aftësitë praktike të sipërmarrjes dhe duke plotësuar hendekun në rritje e përvojës praktike të studentëve. Nga dalja me një koncept, në ndërtimin e një plani biznesi, dhe qasja me investitorët. Studentët dhe profesionistët e rinj do të dalin prej saj me një pamje holistike se si duhet të jetë një biznes i suksesshem dhe çfarë duhet të jetë një sipërmarrës i tille.Ata do te inkurajohen të përqendrohen më pak në memorizimin dhe më shumë në ekzekutimin, më pak në linearitet dhe më shumë në kreativitet, më pak në pritshmëri dhe më shumë mbi pasionet.

Inkubacioni i biznesit është një proces mbështetjes për bizneset me potencial rrites. Ajo mund të synojë një ose një kombinim të mbështetjes për: Start-ups, bizneset në fazën e hershme, bizneset e themeluara me produkte të reja / drejtime të reja. Përtej hapësirës bashkëpunuese, kontributet më të rëndësishme që startups presin nga inkubatorët e biznesit janë shërbimet për të zhvilluar aftësitë e biznesit, mentorimin, rrjetëzimin dhe financat.

Si një përgjigje ndaj një interesi në rritje në Shqipëri për t'u angazhuar në aktivitete ndërdisiplinore , Start up Albania synon të behet platform, komunitet dhe një vend frymëzues për sipërmarrësit, bizneset e vogla dhe startup-et në Industritë Kreative në Shqipëri. Startup Albania i dedikohet plotësisht mekanikës së ekzekutimit të ideve dhe investimeve që ka për qëllim demistifikimin e procesit krijues dhe njohuritë reale të përgatitjes për investime. Për të arritur gjithë këtë, Start Up Albania do të bashkëpunojë me entitetet publike dhe private në të gjithë vendin, sepse ne besojmë se në tregun e sotëm, bashkëpunimi është konkursi i ri.

City Hub eshte nje projektimi i konceptit te ekosistemit mbeshtetes qe ilustron në mënyrë të përkryer kompleksitetin e lojtarëve, infrastrukturat, rolet, ndërveprimet, ndërhyrjet dhe sinergjitë që mund të vërehen në një territor të gjallë që përpiqet të rimekembet ekonomikisht dhe teknologjikisht. City Hub si ekosistem mbështetes së sipërmarrësve po lulëzon dhe një numër i lojtarëve, iniciativave dhe programeve të reja po hyjnë në këtë lojë serioze dhe bashkëveprojnë me lojtarët e krijuar, si: vende bashkëpunimi, qendrat e fillimit, përshpejtuesit digjitalë, kampet e celularëve, kampet e nisjes, -endet, hackathons, platformat e financimit të turmës, rrjetet e sipërmarrësve të rinj, Fab-Labs, laboratorët e inovacionit social, komunitetet e grave sipërmarrëse, grupimet etj.PARTNERS